.Català. .Castellano.Logotip Rss FeedLogotip Twitter

Créixer, novament seleccionada per formar part d’Enterprise 2020

Créixer ha estat seleccionada per a l’actual campanya europea de Responsabilitat Social Enterprise 2020, dins de l'eix d'Habilitats per a l'ocupació, pel projecte “Iniciativa per a la Contractació Inclusiva”. 

Aquesta iniciativa impulsada per l'Associació Clúster Créixer té com a finalitat última la generació de més i millors llocs de treball per a les persones amb discapacitat amb especials dificultats. L'objectiu específic de la iniciativa és promoure una contractació pública i empresarial inclusiva en el territori de Catalunya.


Iniciativa desenvolupada en col·laboració amb Dincat Associació Empresarial, Federació ALLEM i AMMFEINA Salut Mental Catalunya.

 

Blog de la iniciativa: http://contractacioinclusiva.blogspot.com.es/

 

Enterprise 2020 és una línia d’acció de l’estratègia europea de responsabilitat social empresarial (RSE), llançada per la Comissió Europea en 2011 i liderada per CSR Europe i Forética, que fa promoció i difusió de bones pràctiques.  

Aquesta nova edició de E2020 busca seguir inspirant excel·lència en RSE a través de projectes col·laboratius desenvolupats per les organitzacions líders juntament amb els seus grups d'interès. 


El focus la campanya 2016-2020 recau principalment en el foment de l'ocupabilitat, primordialment entre els joves (a través, entre altres projectes, del Pacte per la Joventut), en línia amb les prioritats de CSR Europe per als propers anys.


 

Per a més informació:

Espai web Enterprise 2020

Nota de prensa

Entitats associades

14 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes.

Representen:

22 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social.

3.900 treballadors i treballadores.

Productes i serveis

Les entitats sòcies de Créixer ofereixen un ampli conjunt de productes i serveis amb un alt retorn social.

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de productes i serveis!

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de serveis!