.Català. .Castellano.Logotip Rss FeedLogotip Twitter

Créixer, seleccionada novament per formar part d’Enterprise 2020

Enterprise 2020 és l'única iniciativa de lideratge empresarial reconeguda en l'Estratègia 2011-2014 d'RSE de la Comissió Europea pel seu potencial d'impacte. Va ser llançada per CSR Europe el 2010 i té com a objectiu, en línia amb l'Agenda Europea 2020, ajudar les empreses a assolir durant la propera dècada una competitivitat sostenible, fomentar una intensa col ·laboració entre les empreses i els seus grups d'interès i reforçar el lideratge d'Europa en matèria de gestió empresarial responsable i sostenible.

En la nova fase organitzada per Forética i que ara es posa en marxa, participaran més de 600 organitzacions en 57 projectes col·laboratius centrats en dos eixos: habilitats per a l'ocupació i vida sostenible a les ciutats.

El Clúster Créixer portarà a terme el projecte “Definició i aplicació d'un model propi de desenvolupament de capacitats i competències de les persones amb especials dificultats per a la millora de la seva ocupabilitat i la seva inclusió social a través de l'ocupació, partint de la identificació, anàlisi i transferència de bones pràctiques de les organitzacions membre del Clúster Créixer”.

Aquest projecte s’emmarca en l’eix d’habilitats per a l'ocupació, en el qual han estat seleccionats un total de 35 inciatives.

Per a més informació:

Espai web Enterprise 2020

Nota de prensa

Llistat d’iniciatives seleccionades

 

Entitats associades

14 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes.

Representen:

22 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social.

3.900 treballadors i treballadores.

Productes i serveis

Les entitats sòcies de Créixer ofereixen un ampli conjunt de productes i serveis amb un alt retorn social.

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de productes i serveis!

Descarrega ( clicant aquí ) el nostre catàleg de serveis!